WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/12/0001/22 - POLSKIE TATRY S.A.

 

WPISY DO REJESTRU OŚRODKÓW

Wpis do rejestru ośrodków nr OD/12/0003/23 - Pensjonat Telimena

Wpis do rejestru ośrodków nr OD/12/0005/22 - Zespół Pensjonatów Antałówka

Wpis do rejestru ośrodków nr OD/12/0001/20 - Hotel Tatry